Monday 15 Feb Mon 15 Feb
Tuesday 16 Feb Tue 16 Feb
Wednesday 17 Feb Wed 17 Feb
Thursday 18 Feb Thu 18 Feb
Friday 19 Feb Fri 19 Feb
Saturday 20 Feb Sat 20 Feb
Sunday 21 Feb Sun 21 Feb
Kickboxing AM 06:00 am - 07:00 am Richard Gillings 
Performance Fitness 06:00 am - 07:00 am Q Stewart 
 
Kickboxing 10:00 am - 11:00 am Richard Gillings 
 
 
 
 
Kickboxing 12:00 pm - 01:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 12:00 pm - 01:00 pm Nicole Robertson 
Kickboxing 05:00 pm - 06:00 pm Richard Gillings 
Kids BJJ 05:00 pm - 06:00 pm Elijah Pizarro 
Kids BJJ 05:00 pm - 06:00 pm  
Performance Fitness 05:00 pm - 06:00 pm Huong Siegel 
 
BJJ 06:00 pm - 08:00 pm Koon Lau 
Boxing 06:00 pm - 07:00 pm Jose Magallon 
Kickboxing 06:00 pm - 07:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 06:00 pm - 07:00 pm Huong Siegel 
Performance Fitness 07:00 pm - 08:00 pm Huong Siegel 
 
 
 
 
 
Kickboxing 10:00 am - 11:00 am steven walker 
 
 
 
 
Kickboxing 12:00 pm - 01:00 pm steven walker 
Performance Fitness 12:00 pm - 01:00 pm Nicole Robertson 
Kickboxing 05:00 pm - 06:00 pm steven walker 
Kids Boxing 05:00 pm - 06:00 pm Jose Magallon 
Kids Boxing 05:00 pm - 06:00 pm Oscar Medina 
Performance Fitness 05:00 pm - 06:00 pm  
BJJ 101 05:30 pm - 06:00 pm Koon Lau 
BJJ 06:00 pm - 08:00 pm Koon Lau 
Boxing 06:00 pm - 07:00 pm Jose Magallon 
Kickboxing 06:00 pm - 07:00 pm steven walker 
Performance Fitness 06:00 pm - 07:00 pm  
Kickboxing 07:00 pm - 08:00 pm steven walker 
Muay Thai 07:00 pm - 08:00 pm James Smith 
Performance Fitness 07:00 pm - 08:00 pm  
Kickboxing AM 06:00 am - 07:00 am Richard Gillings 
Performance Fitness 06:00 am - 07:00 am Carlos Salazar 
 
Kickboxing 10:00 am - 11:00 am Richard Gillings 
 
 
 
 
Kickboxing 12:00 pm - 01:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 12:00 pm - 01:00 pm Nicole Robertson 
Kickboxing 05:00 pm - 06:00 pm Richard Gillings 
Kids BJJ 05:00 pm - 06:00 pm Elijah Pizarro 
Kids BJJ 05:00 pm - 06:00 pm  
Performance Fitness 05:00 pm - 06:00 pm Kellyn Henderson 
 
BJJ 06:00 pm - 08:00 pm  
Boxing 06:00 pm - 07:00 pm Jose Magallon 
Kickboxing 06:00 pm - 07:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 06:00 pm - 07:00 pm Kellyn Henderson 
Performance Fitness 07:00 pm - 08:00 pm Kellyn Henderson 
 
 
 
 
 
Kickboxing 10:00 am - 11:00 am Ray Harris 
 
 
 
 
Kickboxing 12:00 pm - 01:00 pm Ray Harris 
Performance Fitness 12:00 pm - 01:00 pm Nicole Robertson 
Kickboxing 05:00 pm - 06:00 pm Ray Harris 
Kids Boxing 05:00 pm - 06:00 pm Oscar Medina 
Kids Boxing 05:00 pm - 06:00 pm Jose Magallon 
Performance Fitness 05:00 pm - 06:00 pm Kellyn Henderson 
BJJ 101 05:30 pm - 06:00 pm Koon Lau 
BJJ (No Gi) 06:00 pm - 08:00 pm Koon Lau 
Boxing 06:00 pm - 07:00 pm Jose Magallon 
Kickboxing 06:00 pm - 07:00 pm Ray Harris 
Performance Fitness 06:00 pm - 07:00 pm Kellyn Henderson 
Kickboxing 07:00 pm - 08:00 pm Ray Harris 
Muay Thai 07:00 pm - 08:00 pm James Smith 
Performance Fitness 07:00 pm - 08:00 pm Kellyn Henderson 
Kickboxing AM 06:00 am - 07:00 am Richard Gillings 
Performance Fitness 06:00 am - 07:00 am Carlos Salazar 
Performance Fitness 06:00 am - 07:00 am Carlos Salazar 
Kickboxing 10:00 am - 11:00 am Richard Gillings 
 
BJJ 11:00 am - 01:00 pm Koon Lau 
 
 
Performance Fitness 12:00 pm - 01:00 pm  
 
Kickboxing 05:00 pm - 06:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 05:00 pm - 06:00 pm  
 
 
 
Kickboxing 06:00 pm - 07:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 06:00 pm - 07:00 pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kickboxing 10:00 am - 11:00 am Richard Gillings 
Performance Fitness 10:00 am - 11:00 am Nicole Trinidad 
BJJ 11:00 am - 01:00 pm Koon Lau 
Kickboxing 11:00 am - 12:00 pm Richard Gillings 
Performance Fitness 11:00 am - 12:00 pm Nicole Trinidad